Ballina
Ballina Shoqata Kongreset Galeria Kontaktet
Udhërrëfyesit e përkthyer dhe aprovuar nga ESC


Udhërrëfyesi i ESC 2015 për Menaxhimin e Endokarditit Infektiv shkarko (alb. & eng)
____________________________________________________________________________

Udhërrëfyesi i ESC 2015 për menaxhimin e sindromës akute koronare tek pacientët pa elevim perzistent të ST-segmentit shkarko (alb. & eng)
____________________________________________________________________________

Udhërrëfyesit e ESC/ESA 2014 mbi intervenimet kirurgjike jo-kardiake: vlerësimi dhe menaxhimi kardiovaskular shkarko (alb. & eng)
____________________________________________________________________________

Udhërrëfyesit e ESC/EACTS 2014 për rivaskularizimin e miokardit shkarko (alb. & eng)


 © 2015 Shoqata e Kardiologëve të Kosovës. 
Të gjitha të drejtat e rezevuara.