Ballina Shoqata Kongreset Lajmet Kontaktet

 

 


Kryesia e Shoqatës së Kardiologëve të Kosovës

1. Prof. Dr. Gani Bajraktari, FESC, Kryetar
2. Dr. Faik Shatri, Sekretar
3. Dr. Ibadete Bytyçi, Arkatar
4. Prof. Dr. Shpend Elezi, FESC, Anëtar
5. Dr. Sc. Ismail Aliu, Anëtar
6. Dr. Sc. Xhevat Pllana, Anëtar
7. Dr. Sami Gjoka, Anëtar 
8. Dr. Zeqe Kuqi, Anëtar
9. Ass. Dr. Xhevdet Krasniqi, Anëtar
10. Dr. Sali Shala, Anëtar
11. Dr. Banush Gashi, Anëtar
12. Dr. Rexhep Manaj, Anëtar
13. Ass. Dr. Sc. Artan Ahmeti, Anëtar
14. Dr. Ahmet Hoxha, Anëtar
15. Dr. Florije Maliqi, Anëtar © 2015 Shoqata e Kardiologëve të Kosovës. 
Të gjitha të drejtat e rezevuara.